چگونه بسیاری از کیلو سنگ معدن مس مورد نیاز برای تولید مس متمرکز