خرد کردن فرآیند کارخانه تخصیص هزینه 10 5 میلی متر 20 میلی متر خرد کردن 10